Chuyên mục: Đại diện Thi hành án dân sự

tư vấn thi hành án

Đại diện Thi hành án dân sự

Hoạt động thi hành án dân sự (THADS) là việc thực hiện hóa phán quyết của cơ quan tài phán (Tòa án hoặc Trọng tài) được thể hiện tại bản án, có hiệu lực pháp luật của các cơ quan, tổ chức này. Continue reading “Đại diện Thi hành án dân sự”