Thẻ: đơn yêu cầu

đơn yêu cầu thi hành án

Soạn đơn yêu cầu thi hành án

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, hạn chế những trường hợp người phải THA có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc trốn tránh việc THA, sau khi có bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án, đương sự nên làm đơn yêu cầu thi hành án gửi đến cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền. Continue reading “Soạn đơn yêu cầu thi hành án”